Soccerspelregels

SAMENVATTING BELANGRIJKSTE SPELREGELS

SCHEIDSRECHTER GEEFT START WEDSTRIJD AAN MET HET OPHEFFEN VAN DE ARM RICHTING WEDSTRIJDTAFEL. SCHEIDSRECHTER GEEFT TEKEN ( MET OMHOOG GESTOKEN HAND OF WIJSVINGER) NAAR WEDSTRIJDTAFEL BIJ HET SCOREN VAN EEN DOELPUNT.

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER ZIET BIJ HET POORTJE TOE OP DE WISSELS. ALS EEN SPELER TWEE MINUTEN STRAFTIJD KRIJGT, GEEFT DE ASSISTENT IN SAMENWERKING MET DE WEDSTRIJDTAFEL DE TIJD AAN (MET AANKONDIGING SPEAKER) WANNEER SPELER TERUG BINNEN DE LIJNEN MAG. ALS DE TEGENSTANDER BINNEN DE STRAFTIJD SCOORT MAG DE SPELER TERUG BINNEN DE BOARDING. DIT GELDT NIET BIJ EEN DOELPUNT VAN HET EIGEN TEAM!

NA EEN DOELPUNT BRENGT DE DOELMAN DE BAL TERUG IN HET SPEL. DUS GEEN AFTRAP OP DE MIDDENSTIP! BIJ PLAFONDBAL VRIJE TRAP VOOR DE TEGENPARTIJ IN DE BUURT VAN DE BOARDING! BIJ HOEKSCHOP EN UITBAL (BUITEN DE BOARDING) ALTIJD INGOOI ONDERHANDS!

DE LAATSTE MINUUT VAN DE WEDSTRIJD WORDT OVERGENOMEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER. DE TIJDKLOK WORDT DAN STILGEZET. VIA DE SPEAKER WORDT DE LAATSTE MINUUT AANGEKONDIGD.

TWEE MINUTEN STRAFTIJD KON WORDEN GEGEVEN BIJ OPZETTELIJK NEERLEGGEN TEGENSTANDER, (OPVALLEND) TIJDREKKEN, BAL OPZETTELIJK TEGEN DE BOARDING GOOIEN OF TRAPPEN (WANGEDRAG), HET NIET VOLDOENDE AFSTAND NEMEN BIJ VRIJE TRAPPEN NA EEN EERSTE WAARSCHUWING, WANGEDRAG TEGEN SCHEIDSRECHTER, OPZETTELIJK WEGTRAPPEN VAN DE BAL NA FLUITSIGNAAL.

ALS EEN SPELER BEWUST DE BOARDING VASTHOUDT VRIJE TRAP GEVEN VOOR DE TEGENSTANDER. BIJ TREKKEN EN SLEUREN AAN DE BOARDING KAN MEN TWEE MINUTEN STRAFTIJD GEVEN. ERNSTIGE VORMEN VAN WANGEDRAG EN RUW SPEL MET ZWAARDERE SANCTIES BESTRAFFEN. BIJVOORBEELD DEFINITIEF WEGSTUREN VAN SPELER.

DRIE SECONDEN REGEL BIJ SPELHERVATTINGEN MET DE NODIGE SOEPELHEID BEOORDELEN.

SHOOT-OUT
DE SHOOT-OUT IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE FINALEDAG. BINNEN ZEVEN SECONDEN MOET SPELER VANAF DE START VANUIT HET MIDDEN VAN HET SPEELVELD ZIEN TE SCOREN. BIJ EEN TACKLE OF OPZETTELIJK DUIKEN NAAR DE BENEN VAN DE SPELER DOOR DE DOELMAN KRIJGT TEGENPARTIJ STRAFSCHOP. KEEPER MAG OOK BUITEN DE ZWARTE CIRKEL DE BAL NIET MET DE HAND RAKEN OF STOPPEN. OOK DAN IS HET EEN STRAFSCHOP. VOOR HET FLUITSIGNAAL (ARM OMHOOG) MOET SCHEIDSRECHTER CONTACT ZOEKEN MET DE WEDSTRIJDTAFEL. ASSISTENT GAAT TER HOOGTE VAN DE DOELLIJN/ACHTERLIJN STAAN OM MEDE TE BEOORDELEN OF DE BAL AL OF NIET DE DOELLIJN IS GEPASSEERD. DE SHOOT-OUTS WORDEN GENOMEN DOOR VIJF SPELERS PER TEAM. ALS HET DAN NOG ONBESLIST IS OM EN OM.

HET TOEPASSEN VAN DE SPELREGELS IS TER INTERPRETATIE VAN DE SCHEIDSRECHTER, MAAR WEL ZO BELANGRIJK IS OM ZOVEEL MOGELIJK OP ÉÉN LIJN TE ZITTEN. BIJVOORBEELD BIJ TOEPASSEN STRAFTIJD. DAT VOORKOMT PROBLEMEN/DISCUSSIE.

SUCCES!!

NAMENS DE ORGANISATIE

AECTOR DOOMS

06 12836000